Östergötland

Kontrollen av vildsvin ska öka

I Östergötlands län registrerades 157 vildsvinsolyckor i trafiken under fjolåret, men nu har länsstyrelsen satt upp målsättningen att antalet olyckor inte ska överstiga hundra per år.

För att öka kontrollen över vildsvinsstammen och därmed minska skadorna i trafiken och jordbruket har viltförvaltningsdelegation därför antagit en regional förvaltningsplan för vildsvin.

Enligt Peter Borring som är ordförande för Lantbrukarnas riksförbund, LRF, i Östergötland kostar skador av vildsvin mycket i form av skördeförluster och förstörd mark och därför behöver markägare, arrendatorer och jägare komma överens om strategier för vildsvinsförvaltningen och vem som ska stå för kostnaderna.