Östergötland

Satsning på kvinnligt företagande

Nu inleds en satsning på kvinnor som vill ta över redan existerande företag i Östergötland. Almi företagspartner har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att synliggöra möjligheterna med företagsinköp och här i länet inleds satsningen med två seminarier med rubriken "våga köpa företag".

Under en treårsperiod satsar regeringen 300 miljoner kronor på kvinnor som vill driva företag och en del av pengarna går till att uppmuntra köp av befintliga företag istället för att starta nya.

– Fördelarna med att ta över ett redan existerande företag är många, säger Lilian Carlsson, affärsrådgivare på ALMI i Linköping.  Då finns det redan en upparbetad kundkrets, det finns leverantörskontakter, lokaler, utrustning och personal. Dessutom finns det en historik. Det finns siffror som gör det möjlighet att granska företaget och bedöma förutsättningarna och verksamhetens framtida potential.