Mjölby

Besparingskrav på nämnd i Mjölby

För att kunna spara närmare 1,5 miljoner kronor ska det bland annat göras en översyn av hur samåkningen för Mjölbys gymnasieelever kan bli bättre, skriver Östgöta Correspondenten.

Det är utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som har beslutat om flera åtgärder för att klara besparingskravet på 1,4 miljoner kronor för att komma inom den tilldelade budgetramen för 2012.

Varje resa för gymnasieeleverna är kostsam och nämnden räknar med att spara 300 000 kronor på en förbättrad samåkning.