Norrköping/Finspång

Alliansen vill satsa på rv 51

Den borgerliga alliansen i Norrköping vill föra en diskussion över länsgränsen om hur riksväg 51 mellan Norrköping och Örebro kan få en förbättrad vägstandard.

Idag är skicket på vägen bristfälligt på många sträckor, vilket begränsar en snabb framkomlighet för både person- och godstrafiken.

Alliansen i de berörda kommunerna Norrköping, Finspång, Hallsberg, Kumla och Örebro ska därför träffas för att diskutera hur man kan jobba tillsammans för att få en bättre standard på riksväg 51.