Regiondebatten

Jönköping kovänder

1:51 min

Nu ser det ut som om idén om en Östra Götalandsregion kanske inte är helt död. Efter att inte ens ha kommit på träffarna, backar nu politikerna i Jönköping och öppnar upp för samtal med både Östergötland och Kalmar.

– Nu när vi ändå måste förhålla oss till ett län som är större än Jönköping, behöver vi ha de här samtalen och kanske påtala i vår ansökan att vi vill bilda ett gemensamt län framöver, säger Anders Pansell är kristdemokratisk landstingspolitiker i Jönköping, som i motsats till sina kollegor inom Socialdemokraterna och Moderaterna hela tiden varit för en större region. 

Kartan över Sverige och de 21 länen är på väg att ritas om. Ambitionen för de flesta politiker är att gå samman med en eller några grannlän och bilda en större region.

I vår område börjar dock frågan om en storregion alltmer likna en dålig dokusåpa. Det har kommit olika besked som i vissa fall går tvärs emot vad som har sagts tidigare. Där

Landstingspolitikerna i Östergötland har länge varit eniga om att de vill bilda region med framförallt Kalmar och Jönköping. Även politikerna i Kalmar har visat intresse för en sådan lösning, men i Jönköping har intresset varit minst sagt svagt. Där har man ansett att man kan klara sig på egen hand och inte ens deltagit i de möten som anordnats.

Det har gjort att grannlänen sett sig om åt andra håll och för en månad sedan meddelade man i Kalmar att man nu istället siktar på att bilda en greion med Skåne, Blekinge och Kronoberg.

I Östergötland har politikerna istället börjat vända blickarna mot Sörmland, Örebro, och Västmanland.

Men nu har något plötsligt hänt. Det är Socialdemokraterna och Moderaterna  i Jönköping som backat och nu säger sig vara öppna för samtal med så väl Kalmar som Östergötland.

– Det här känns ju väldigt, väldigt glädjande och jag hoppas att det bär frukt coh bär vidare. Jag hörde att de var lite försiktig med sina tankar om vad det ska leda fram till. Men man öppnar ju upp och det tycker jag är jätteroligt, säger Anita Jernberger, Kristdemokrat och landstingråd i Östergötland.