Linköping

Nytt handelscentrum i Djurgården

Planerna på att bygga ett handelscentrum i den nya stadsdelen Djurgården i Linköping fortskrider. Nu ska samråd genomföras för förslaget till detaljplan.

Målsättningen är en butiksanläggning på cirka 25 000 kvadratmeter. I förslaget till detaljplan finns också skolområde med skolor, idrottshall och fotbollsplan med mera. Dessutom kan det också komma att byggas offentliga verksamheter såsom bibliotek, vårdcentral och kyrka i anslutning till det planerade torget söder om butikscentret.

Planen medger dessutom utbyggnad av bostäder med blandad bebyggelse. Målsättningen är att anläggningen ska bli "Sveriges grönaste handelscentrum".

Samrådet kommer att pågå under oktober och november.