Linköping

Många patienter är undernärda

En av tre patienter som läggs in på sjukhus är undernärd. Det visar en rapport från Socialstyrelsen och Universitetssjukhuset i Linköping vill snabbare fånga upp dessa personer.

För att rätt kost ska kunna sättas in behöver sjukvården göra riskbedömningar.
Njuravdelningen vid Universitetssjukhuset i Linköping har därför infört så kallade nutritionsronder.

Här dokumenteras hur patienterna mår vid inskrivningen, vilka kostförändringar som har gjorts och hur patientens tillstånd påverkats.

Sedan nutritionsronderna började har antalet patienter som riskbedöms för undernäring ökat.