Norrköping

Victoriaskolan läggs ned

Färre elever innebär att Victoriaskolan i Norrköping sannolikt läggs ner inför höstterminen nästa år. Enligt ett förslag som politikerna i barn- och ungdomsnämnden ska diskutera idag ska verksamheten på Victoriaskolan lägga ner och eleverna flyttas till högstadieskolorna Ektorp och Borgsmo.

– 7-9-skolorna Borgsmoskolan, Ektorpsskolan och Victoriaskolan ligger inom ett geografiskt område där det är överkapacitet på antalet elevplatser i årskurserna 7-9. Genom att slå samman några av skolorna skapas bättre förutsättningar för att kunna utveckla skolverksamheten. Det sker genom att kostnaderna som inte direkt är relaterade till undervisningen minskar, säger Ann-Christine Johansson, tillförordnad barn- och ungdomschef i Norrköpings kommun.

Den 17 november ska nämnden fatta beslut i frågan.