Östergötland

Återbetalningskrav drabbar bönder

Många bönder i Östergötland kan tvingas att betala tillbaka delar av det så kallade gårdsstödet, som är ett EU-bidrag för åker- och jordbruksmark.

Bakgrunden är att Jordbruksverket gjort en inventering av all jordbruksmark i landet och att man då upptäckt att lantbrukare kan ha fått stödpengar för mark som inte ska räknas som jordbruksmark. Det kan till exempel handla om mark där det finns skog, berg eller vägar.

I Östergötland har hittills 600 jordbrukare fått beskedet att de kan tvingas att få betala tillbaka delar av stödet från 2005 till 2007. Senare kan det även bli tal om att betala tillbaka stödpengar för år 2008.

De vanligaste återbetalningskraven ligger på mellan 1000 och 10000 kronor.