Norrköping

Fler kommunala skolor kan läggas ner

1:18 min

Ökad konkurrens och allt färre elever kan innebära att fler kommunala skolor än Victoriaskolan i Norrköpings kommun riskerar att läggas ner i framtiden. Det säger kommunalrådet Olle Johansson (S).

– Ja den risken finns, vi vet inte hur framtiden ser ut. Vi vet att det är   fler aktörer från de fristående skolorna på väg. Är det så att våra elever väljer att gå på fristående skolor, då får vi anpassa oss, säger Olle Johansson (S) kommunalråd med ansvar för utbildningen i kommunen.

Som P4 Östergötland berättat  tidigare kommer Victoriaskolan i Norrköping sannolikt att läggas ner inför höstterminen nästa år. Det föreslår utbildningskontoret efter att ha undersökt grundskolorna på uppdrag av barn- och ungdomsnämnden.

Enligt utbildningskontorets rapport kommer Victoriaskolan att ha 170 elever i årskurs sju till nio inför höstterminen 2012. De eleverna erbjuds plats på Ektorpskolan och Borgsmoskolan om förslaget går igenom. Eleverna ges också möjlighet att välja en annan skola.

Olle Johansson ser ingen annan lösning än att Victoriaskolan läggs ner.

– Nej jag ser ingen annan lösning i dagsläget. Vi har en övertalighet på våra högstadieskolor, vi måste se till att vi får effektiva skolor med tillräckligt många elever på varje skola, säger han.

Redan nu är konkurrensen om eleverna hård, är du inte orolig för de kommunala skolornas framtid?

– Om vi inte gör det här, att vi ser till att vi har riktigt bra högstadieskolor, då är jag rädd att vi bara kommer att ha privata skolor i framtiden.

Enligt honom är politikerna överens om lösningen, men beslut ska fattas den 17 november.

– Jag upplever att vi är överens. Jag har inte hört någon som tycker att detta inte skall göras.