kinda

Minskat strandskydd upprör

1:46 min

Landets kommuner har idag möjlighet att få göra undantag från strandskyddet för att utveckla näringslivet på landsbygden. I Kinda håller man på nu att ta fram en plan för det, men alla är inte glada.

– Jag tycker det är helt fel. Jag håller fullständigt med dem som protesterar mot detta, säger Inger Lundberg i Kinda.

Men det finns ju så mycket sjöar här i kommunen?

– Ja, men det hjälper inte. Det är sådana områden man ska skydda.

Torbjörn Stridh håller med.

– Jag tycker man ska låta sjöarna vara ifred så mycket som möjligt.

I många kommuner arbetar man just nu med frågan om undantag för vissa byggen som kan hamna närmare vattnet än de mellan hundra och trehundra meter från stranden som strandskyddet tillåter.

De kommuner som väljer att lägga till undantaget måste också peka ut i sin översiktsplan vilka områden som det blir okey att bygga på så nära vattnet, för till exempel turism eller annan företagsamhet - men även i vissa fall för boende.

I Finspång och även i Mjölby har man kommit långt med planeringen och även Kinda kommun behöver den här möjligheten, det anser Ture Göransson, översiktsplanerare i Kinda.

– Till exempel så finns det folk som vill utveckla fisketurism och liknande. Då behöver de ha lite byggnader nere vid sjön, kanske båthus och sådana saker och det här skulle då underlätta mycket för dem.

Planerna i Kinda är ute på remiss och olika åsikter har uttryckts. Även länsstyrelsen har haft synpunkter.

– De förslår att vi ska peka ut lite färre områden men vi har inte sammanställt synpunkterna ännu.

Är detta en tung fråga?

– Principiellt är den ganska viktig. Den har tung betydelse för vi har behov av att utveckla landsbygden, säger Ture Göransson.

Arne Magnusson i Hycklinge håller med. Han är pensionär och var tidigare aktiv i politiken i Kinda.

– Absolut ska de få bygga hur nära som helst, om det behövs för näringsverksamhet. Vi behöver företag här så det stöder jag, säger han.