Östergötland

Rättsfall kan lösa pensionstvister

1:43 min

Allt fler försöker att få ut pengar från sitt privata pensionssparande i förtid när dom hamnat i ekonomiska bekymmer. Men att få ut pengarna i förtid är mycket svårt. Ett nytt rättsfall kan dock bana väg för lättnader.

Att ta ut de pensionspengar man sparat privat före 55 års ålder är mycket svårt. Även om man hamnat i en ekonomisk kris. Sedan förra året har förvaltningsrätten i Linköping, endast beviljat fyra utbetalningar av över 400 ärenden i landet.

För att få ut pengarna har det ofta krävts en dödlig sjukdom med kort levnadstid. Men ett nytt rättsfall kan bana väg för lättnader.

– Det kanske är bra om vi kan få vägledande fall kring personens ekonomiska situation. För sjukdom kan ofta vara lättare att bedöma. Då förstår man att det verkligen kan vara ömmande, säger Jenny Brandin, rådman vid förvaltningsrätten.

Det handlar om ett fall som nyligen har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt lagen kan pensionspengar betalas ut i förtid om personen är på obestånd och får en varaktig lösning på sina skulder. Det är just begreppet varaktig lösning som kan få en ny tolkning.

– Skatteverket har ju sin inställning till vad som är en varaktig lösning, men om domstolarna anser att vi är för restriktiva så kommer vi att ändra praxis, säger Vidar Ambrosiani, jurist vid Skatteverket.