Linköping

6 miljoner till universitetet

Två forskare vid Linköpings universitet får pengar till forskning från Riksbankens jubileumsfond. Totalt handlar det om bidrag på sex miljoner kronor.

Hans Nilsson, docent i lokalhistoria vid Linköpings universitet, får 2,5 miljoner från Riksbankens jubileumsfond. Han ska studera de medicinska följderna av dom tidigare kriserna inom industrin i Norrköping.

Claes-Fredrik Helgesson, professor i tema teknik och förändring, får 3,5 miljoner kronor från Riksbanken för att studera ekonomiska, medicinska och vetenskapliga avvägningar vid utformningen av medicinska experiment.