Östergötland

Kalmar vill vänta på Jönköping

Kalmars landstingsråd Gudrun Brunegård vill nu att Kalmar län väntar på besked från Jönköpings län innan man beslutar sig åt vilket håll man ska gå när en ny storregion ska bildas. Beskedet kan få betydelse för Östergötland.  

Jönköpings län har tidigare sagt nej till att bilda storregion med något annat län, men har på sistone öppnat för att man ändå kanske kan tänka sig att bilda storregion med andra län.

För politiker i Östergötland har en storregion med just Kalmar och Jönköping länge stått högt upp på önskelistan.