Östergötland

Bevarandet av skogen går långsamt

Arbetet med att bevara skogen går långsammare än planerat, trots att det finns politiska beslut på att variationen av arter och ekosystem i skogen ska skyddas.

Därför har länsstyrelsen och landshövding Elisabeth Nilsson bjudit in till ett seminarium i morgon där huvudfrågorna handlar om varför vi ska bevara biologisk mångfald i skogen och hur det ska gå till.

– För att skapa förståelse för arbetet med att skydda skogen, är det viktigt att hålla dialogen levande mellan alla parter, säger landshövding Elisabeth Nilsson