kinda

Byggen vid stränder får nej

1:22 min

Länsstyrelsen är för hård mot småkommuner som vill ha dispens i strandskyddsreglerna. Det anser kommunstyrelsens ordförande Anders Ljung(C) i Kinda.

Kommunen har fått nej till en stor del av sitt förslag om landsbygdsutveckling i strandnära lägen, även kallat LIS.

– Vi håller ju på med den här LIS:en som det heter. Och där har vi ju ett förslag framme som man har sagt nej till på länsstyrelsenivå. Man har bantat det ganska rejäl och då tycker jag att man har missuppfattat uppdraget från regeringen, säger Anders Ljung.

Dispensen är en ny möjlighet för kommunerna och Anders Ljung är rejält irriterad på länsstyrelsen. Ärendet ligger nu mer eller mindre vilande hos kommunen.

Bland kindaborna finns delade åsikter om planerna på att tillåta exploatering närmare vattnet, men John Hansson i Horn stöder idén för att stärka landsbygden.

– Det får ju inte bli för mycket, men på vissa platser, säger han. Det är ju bra om man får mer bebyggelse här på orten.

Kinda är inte ensamt om att stöta på patrull hos sin länsstyrelse, utan kommuner landet runt upplever detsamma, det säger kommmunalrådet Anders Ljung som sitter med i organsationen Småkoms styrelse, där frågan är uppe på dagordningen just nu. Dispensen för landsbygdsutveckling blev möjlig år 2010, och Anders Ljung tror på en förändring av reglerna igen.

– Jag tror att det kan komma en skärpning från regeringshåll rent av i den här frågan. För så här får nog inte länsstyrelserna hantera den här saken, enligt vad vi kan se, säger han.