Östergötland

Brister i strålbehandling

Landstinget i Östergötland får kritik för brister i strålbehandlingen vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det var i våras som Strålsäkerhetsmyndigheten genomförde en inspektion och hittade flera brister.

Myndigheten har nu utfärdat totalt elva förelägganden där landstinget bland annat måste se över sina rutiner.