Östergötland

"FN står inför många utmaningar"

1:27 min

FN-dagen den 24 oktober firas runt om i världen för att uppmärksamma förenta nationernas insatser och målsättningar.

Jenny Collste från Linköping har jobbat för FN i Malawi, Mozambique och Rom. Hon tror att FN:s aldrig varit så viktig som nu.

– När man tänker så har nog FN aldrig stått inför så många globala utmaningar som idag 2011, säger Jenny Collste.

Det finns en skäl till att FN-dagen firas den 24 oktober.

– Det var den här dagen som FN-stadgan trädde i kraft, berättar Linda Forsén, ordförande i FN-föreningen i Östergötland.