östergötland

Vårdråd till småbarnsföräldrar

Småbarnsföräldrar är den grupp som oftast behöver råd om vård. Men närmare 40 procent av småbarnsförädrarna känner inte till att de kan få sjukvårdsrådgivning på telefon och webb via 1177, enligt landstingets hemsida, och nu startar en informationskampanj.

Därför startar nu en informationskampanj, bland annat i Östergötland, för att öka kännedomen om sjukvårdsrådgivningen.

– Syftet med kampanjen är att fler småbarnsföräldrar får kunskap om att de, dygnet runt, snabbt kan få råd om vård, både via webb och telefon. Målet är att 1177 skall bli ett nummer lika välkänt som 112, säger Ulrika Ohlson, kommunikationschef Landstinget i Östergötland.