ydre

Här fullföljer flest elever i tid

I Ydre kommun fullföljer 91 procent av gymnasieeleverna sin utbildning inom de utsatta tre åren, och med det är Ydre inte bara bäst i länet utan i hela landet. Finspång och Mjölby kommer på en delad andra plats i länet, med 83 procent av eleverna.

Det kan jämföras med genomsnittet för hela landet, som är 77 procent, enligt en ny rapport från Sveriges kommuner och landsting.

Minst antal elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom utsatt tid i länet har Valdemarsviks kommun med knappt 74 procent.

Värt att notera är att Ydre inte har någon egen gymnasieskola, utan eleverna går i närliggande kommuner som Eksjö och Nässjö.