Östergötland

Stalljobb riskfyllt och tungt

1:45 min

Häststallar är en av de mest riskfyllda arbetsplatser som finns, det visar en studie från Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI).  Bland annat att är ventilationen ofta dålig och risken för olyckor och arbetsskador är stor. Dessutom är de som arbetar i stallarna ofta unga. 

– Jag tycker det är väldigt allvarligt, just för att så mycket kompetens hela tiden rinner ut för att man inte orkar och det är liksom svart på vitt att det inte går att orka ha en sådan arbetsmiljö, säger Anna Wallertz, teknikagronom på JTI och  en av dem som genomfört studien.  

Hittills har fem travstall av de tio som ingår i studien undersökts, resultatet visar utöver en tuff arbetsmiljö att luften är dålig, trots öppna dörrar och fönster står luften inne i boxarna ofta still, berättar Anna Wallertz.

– Jag trodde faktiskt att det skulle gå in luft hos hästarna i boxarna, men det gör det inte. När du står där och mockar så blir det damm som överskrider hygieniska gränsvärden tillsammans med ammoniak och det luftas inte bort, säger hon.

Hur påverkar det hästarna och människorna som arbetar i de här förhållandena?

Det är ganska säkerställt att en dålig ventilation kan leda till luftrörsbesvär, och luftrörsbesvär sänker prestationen, säger Anna Wallertz.

19-åriga Elin Karlsson har arbetat med hästar under flera år, sen några veckor tillbaka arbetar hon heltid som hästskötare i ett travstall. Hon har inte funderat så mycket kring arbetsmiljön.

– Visst man känner att man är trött när man kommer hem, men det är vardag. Det är bara att fortsätta. Gasa tills det rasar, säger Elin Karlsson.

Anledningen till att forskarna valt att undersöka arbetsmiljön på travstall är för att travsporten är ett av få områden inom hästnäringen som är vinstdrivande. Trots det har arbetsmiljön inte utvecklats med hjälp av ny teknik nämnvärt berättar Anna Wallertz och det känner Elin Karlsson igen.

– Alltså hästnäringen ligger efter i utvecklingen jämfört med lantbruken, säger hon.

Projektet pågår till slutet av 2012 och finansieras av stiftelsen hästforskning.  Anna Wallertz anser att travsstallarna borde förbättra arbetsmiljön.

– Framförallt för travet, deras överlevnad. Det finns ju teknik redan idag som kan underlätta något alldeles kolossalt, säger Anna Wallertz.