Östergötland

Smhi prisas för Östersjöprojekt

1:38 min

Smhi prisades i veckan för sin visualisering av övergödningen och algblomningen i Östersjön.

Helén Andersson forskare vid SMHI var glad att få ta emot priset som delades ut under en mässa i Gdansk.

– Jo det är väldigt roligt, givetvis. Vi har lagt mycket tid och energi på det här och trott på det själva och tycker att vi har med så positivt resultat av alla som har varit och tittat på det. Så det är jätteroligt att bli uppmärksammad med det här priset, säger Helén Andersson.

Det EU-finansierade forskningsprogrammet Bonus som samordnar och finansierar forskning om Östersjön, delade ut priset på 2 000 euro. bidrag från de sju Östersjöanslutna länderna, Sverige Danmark, Estland, Tyskland Finland Polen och Ryssland har nominerats till priset.

Men det var visualiseringen där smhi agerat koordinator som vann. Visualiseringen visar hur klimatförändringen i kombination med övergödningen i från olika utsläpp av kväve och fosfor från land angriper Östersjön och bildar algblomning och död botten.

– Vi har ju problem idag med stora algblomningar och döda bottnar och hur kommer det då att se ut i framtiden om vi både har en klimatförändring och olika utsläppsscenarion, säger Helén Andersson.

Priset betyder mycket i det fortsatta arbetet berättar hon.

– Det här är något som vi vill utveckla vidare. Det är en bra grund för vetenskapskommunikation och det här priset kan hjälpa oss när vi söker bidrag från andra finansiärer att utveckla det här vidare. Att man tror på produkten och vill satsa vidare på den, säger Helén Andersson.