Östergötland

Dyrare bostadsrätter i länet

Östergötland går mot trenden när det gäller prisutvecklingen på bostadsrätter. Priserna har det senaste året stigit med sex procent i länet. Störst uppgång noterar Mjölby där bostadspriserna gått upp med elva procent.

För villor har priserna i länet sjunktit med tre procent.

Priserna på bostadsmarknaden faller totalt sett i Sverige. Men skillnaderna är stora och nedgången är störst utanför storstäderna.

-Det är en klar nedgångstendens, säger Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån till TT.

Det är den ekonomiska oron och ett stort utbud som präglar bostadsmarknaden.

Över jul och nyår är det normalt rätt lugnt på bostadsfronten men vad som sker därefter är svårt att sia om, enligt Nykvist.

-Faktorer som talar för en återhämtning är tal om räntesänkning och att utbudet minskat relativt mycket på många orter de senaste veckorna, säger Nykvist som tror på fortsatt nedgång men i lugn takt.

Å andra sidan kan den turbulenta världsekonomin få stora återverkningar även här.