Sjukvård

Få läkarbesök i länet

Stockholmare utnyttjar sjukvården i särklass mest. Enligt Dagens Nyheter idag går invånarna i huvudstaden till doktorn dubbelt så ofta som östgötarna.

Trots att Stockholm har landets yngsta och friskaste befolkning besöker invånarna i snitt sin husläkare nästan två gånger om året. 

I Östergötland nöjer sig med drygt ett läkarbesök per år, vilket är den lägsta siffran i hela landet.