Sjukvård

Njurarna kan förklara dödlighet i hjärtinfarkt

En kvinna som drabbas av hjärtinfarkt har dubbelt så hög risk att dö som en man under sjukhusvistelsen. En hjärtläkare vid Linköpings Universitet kan ha hittat en del av förklaringen, nämligen att kvinnorna ofta haft sämre njurfunktion.

Hjärtläkaren Sofia Sederholm Lawesson har undersökt könsskillnader i njurfunktion hos patienter med stor hjärtinfarkt. Bland de patienter som 2005 behandlats vid Universitetssjukhuset i Linköping var könsskillnaden anmärkningsvärd. Två tredjedelar av kvinnorna hade nedsatt njurfunktion, jämfört med en fjärdedel av männen.

Sedan tidigare har det varit känt att kvinnor som insjuknar ofta är äldre och har flera sjukdomar sedan tidigare. Nu har man ännu en del av förklaringen till varför kvinnor som vårdas för hjärtinfarkt dör oftare än män. Men det finns fler faktorer. Fortfarande är det så att kvinnor i mindre utsträckning får kärlöppnande behandling, och vad det beror på kräver mer forskning enligt hjärtläkare Sofia Sederholm Lawesson.