Linköping

Kalmar vänder blickarna mot Lund

Linköping ser inte ut att vara ensamma om att utbilda läkare i Östra Götaland. Nästa veckan väntas Linneuniversitet teckna ett avtal om att förlägga delar av Lunds läkarutbildning i Kalmar.

Samarbetsavtalet som är på gång innebär att Lunds universitet kommer att kunna ta in fler läkarstudenter och att en del av kurserna kommer att hållas på Linnéuniverstitetet.

Läkarstudenterna kommer dessutom att få möjlighet att ha sin AT-tjänst på sjukhus och hälsocentraler i Kalmar län.

– Det gynnar landstinget och samhället som får fler utbildade läkare, säger hon.

Avtalet skulle kunna ses som ett närmande mellan Kalmar och sjukvården i Skåne och skulle kunna sticka i ögonen på Östergötlands läns landsting som är beroende av patientunderlaget från bland annat Kalmar läns landsting för sitt universitetssjukhus.