Östergötland

"Förarprovet är inte orättvist"

1:43 min

Både körskolelärare och elever har kritiserat uppkörningsproven för att det är för enkelt för elever att chansa och bli godkända. Men Trafikverket slår i från sig kritiken och håller inte med att proven är godtyckliga.  

– Förarprovet är inte orättvist, säger Anders Borglund på trafikverket.

Som vi tidigare har berättat har bilskolelärare- och elever tillsammans med Sveriges trafikskolelärares riksförbund (STR) riktat kritik mot Trafikverket och hävdad att uppkörningsprovet är orättvist och bedöms godtyckligt.

Framför allt har man kritiserat faktumet att förarprovet är ett stickprov där endast en del av momenten en elev ska ha lärt sig testas. Man säger att det ger en elev som övningskört privat har möjlighet att chansa och endast övar in de moment som den vet att sina kompisar har fått på sina uppkörningsprov.

Dessutom säger de att tiden för uppkörningen är för kort. Man beräknar att det är en effektiv uppkörningstid på 30 minuter och att eleven på denna tid kan fastna i en bilkö och med det inte hinna med de punkter som uppkörningsinspektören satt upp.

Trafikverket anser inte att förarprovet är orättvist utan säger att eleven ska ha lärt sig alla moment och att de inte ser någon vinning i om de försöker fuska.

– Det är inte orättvist. Det är klart att om eleven bara råkar bli testat på endast de sakerna eleven kan så kan man uppfatta det som orättvist men varför skulle eleven vilja det? Det är inte som att man fuskar på ett matteprov. Här kan man faktiskt göra skada mot sig själv och andra om man inte kan, säger Anders Borglund som är resultatenhetschef på förarprov på trafikverket.

Anders Borglund vill inte tillbakavisa all kritik utan säger att det finns brister i systemet. Trafikverket skulle själva vilja att till exempel uppkörningstiden skulle vara längre men att det inte är helt enkelt att driva den frågan.

– Vi skulle vilja ha en längre uppkörningstid men det är egentligen en politisk fråga samt en kostnadsfråga, säger Anders Borglund.

Det är dessutom en utdragen och komplex politisk fråga. Trafikverkets uppkörningsprov är reglerat under transportstyrelsens direktiv som i sin tur är utformade efter EU-direktiv. Det skulle ta lång tid att få till en förändring.

Trafikverket välkomnar en översyn över hela körkortssystemet för man erkänner att det finns brister. Bland annat är inte mörkerkörning ett obligatoriskt moment idag och enligt STR så innehåller bara 2 av 100 uppkörningsprov momenten mörkerkörning och omkörning som de ser som viktiga.

– Det var länge sedan vi hade en översyn. Man skulle tillexempel kunna föreslå att mörkerkörning och andra moment skulle vara obligatoriska, säger Anders Borglund.