landstinget

Högkostnadsskyddet höjs

Från och med den första mars i år höjs högkostnadsskyddet inom landstinget i Östergötland från 900 till 1 100 kronor. 
  

Beslutet togs i landstingsfullmäktige idag.

För landstinget väntas höjningen ge ökade intäkter på 6,5 miljoner kronor i år och 12 miljoner kronor nästa år.

Högkostnadsskyddet innebär att man under en period på tolv månader betalar högst 1 100 kronor i vårdavgifter vid besök i öppen vård.