Forskning

Gurkmeja kan lindra demens

Forskare vid Linköpings universitet har upptäckt att kurkumin, en substans som finns i gurkmeja, förlänger aktiviteten och höjer livslängden hos bananflugor med en nervsjukdom liknande Alzheimers.

Substansen har sedan flera år studerats som tänkbart läkemedel mot Alzheimers sjukdom och Linköpingsstudien visar att de flugor som matades med Kurkumin levde upp till 75 procent längre och oxå behöll sin rörelseförmåga längre än de flugor som inte fick substansen.

I nuläget räknar man med att 70 000 - 80 000 svenskar är sjuka i Alzheimers, som är den i särklass vanligaste demenssjukdomen.