Larm om musikundervisningen i Norrköping

Många elever på Norrköpings högstadieskolor riskerar att få underkänt i ämnet musik, inte för att eleverna är dåliga utan för att resurserna inte räcker till.

Musiklärare slåt nu larm om att situationen är ohållbar.

Maria Landkvist undervisar sina elever i helklass på Borgsmoskolan, något som inte fungerar om eleverna ska lära sig att spela instrument och komma upp i de kunskaper som krävs för att få betyget Godkänd.

Och flertalet musiklärare i Norrköping är i samma situation, de oroar sig för att behöva underkänna sina elever bara för att resurserna inte räcker till.