Tekniska verken vill öka sopförbränningen

Tekniska verken i Linköping söker tillstånd för att elda nästan hundra tusen ton extra sopor under nästa år. En orsak är att den nya eldningspannan har blivit försenad i starten och att man behöver elda ikapp förseningen.

Tekniska verken vill också testa sin kapacitet genom att öka sopförbränningen. Totalt skulle man då elda upp 410 000 ton avfall nästa år.

Trots att många kommuner nu bygger ut sin sopförbränning tror man i branschen att det ändå inte kommer att täcka behovet i framtiden.