Linköping vill kontrollera anhöriga till dagbarnvårdare mot brottsregistret.

Linköpings kommun vill att även anhöriga till dagbarnvårdare ska kontrolleras mot brottsregistret. En statlig utredning föreslår att fler personalgrupper än idag ska genomgå så kallad registerkontroll, men att anhöriga till dagbarnvårdare ska slippa.

Men Linköping vill alltså gå ett steg längre och också kontrollera de anhöriga till dagbarnvårdarna.

I motsats till utredaren vill kommunen att även anhöriga till dagbarnvårdare ska genomgå registerkontroll. Det betyder att man får ett utdrag ur polisens belstningsregister. Idag sker det vid nyanställning av lärare och barnskötare, men utredningen förslår att även praktikanter, städare och annan personal ska kontrolleras.

När det gäller familjedaghem anser utredaren att det räcker med att kontrollera dagbarnvårdaren, men Linköpings kommun anser att anhöriga ofta tar del av verksamheten. Därför bör inga undantag göras, anser Mats Johansson, kommunalråd i Linköping.