Stor satsning på psykiatri i länet

Landstingets kommer att satsa 25 miljoner kronor extra på länets psykiatri. Det innebär bland annat fjorton nya platser inom rättspsykiatrin och snabbare hjälp för barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa.

På rättspsykiatriska regionkliniken kommer tio nya vårdplaster att inrättas. Dessutom ska ett så kallat halvvägshus där patienter ska bo i mellan sex och tolv månader innan de skrivs ut, byggas upp med fyra platser.

Av de 25 miljonerna går sammanlagt 12 till barn- och ungdomspsykiatrin inom närsjukvården, 7 miljoner till rättspsykiatrin, 4 till beroendevården och 2 miljoner kronor till neuropsykiatrin.