Ökat vattenflöde i Bulsjöån

Från och med idag kommer det flöda mer vatten i Bulsjöån i Ydre kommun. Det är de två kraftverken i ån som släpper på tredubbelt så mycket vatten för att gynna växt- och djurlivet, däribland öringen från sjön Sommen.

- Det är en mycket fin å med många sällsynta organismer i vattnet, vilket beror på en ovanligt god vattenkvalité. Det säger Peter Gustafsson som är sötvattensbiolog vid Sommen och Bulsjöåns fiskvårdsområden och som under två års tid har studerat Bulsjöån.

Det enda problemet i Bulsjöån är två vattenkraftverk, men efter diskussioner med kraftverken  har man kommit fram till en lösning om mer vatten.

Idag skrivs avtal som sträcker sig över fem år.