Osäker framtid för utbildning vid Linköpings Universitet

Beslutet om att ännu en utbildning vid Linköpings Universitet läggs ned, skjuts på framtiden. Det är programmet för användarinriktad systemutveckling, ASP, i Norrköping med ett 60-tal studenter som är hotad.

Filosofiska fakultetsnämnden skulle ha fattat beslutet om att lägga ned utbildningen idag men enligt informationschef Lars Holberg bordläggs frågan och man kommer nu att utreda en nedläggning ytterligare.