ABF Norrköping i konkurs

ABF Norrköping har satts i konkurs. 35 anställda förlorar därmed jobbet.

Anledningen till att föreningen själva begär att få sättas i konkurs är en kostsam konstskola, minskade stats- och kommunbidrag och brutna projektavtal.

Tidigare i år försökte man genom mycket kraftiga åtgärder minska kostnaderna, men enligt Roger Källs, ombudsman på ABF i Norrköping, räckte det inte för att rädda verksamheten.

För Norrköpings kommun innebär det här, enligt Roger Källs, att invånarna förlorar en stor kulturverksamhet och billiga studiecirklar med god kvalité. Roger Källs uppger att det inte är så vanligt att ABF-föreningar går i konkurs, men han befarar att Norrköping inte är den sista. Av de 187 avdelningarna tror Roger Källs att en majoritet har ekonomiska problem på grund av minskade statsanslag och kommunbidrag.

Nu är det upp till en konkursförvaltare att avgöra om verksamheten ska avvecklas helt eller om den går att rekonstruera.