Professorer och doktorer i Norrköping

Idag blir det högtidlig ceremoni i De Geerhallen i Norrköping. Det är installation av 15 nya professorer och promotion av doktorer vid Linköpings Universitet. För första gången hålls ceremonin i Norrköping.

Åtta av de nya professorerna installeras på tekniska högskolan, tre på hälsouniversitet, tre på filosofiska fakulteten och en inom utbildningsvetenskap. Av de 15 professorerna är endast två kvinnor. Men bland doktorerna dominerar kvinnorna. De är 17 till antalet och männen 15.

I samband med högtiden delas även universitetets förtjänstmedalj ut till landshövding Björn Eriksson och förre ambassadören Gunnar Lonnaeus. De får medalj för att de under lång tid verkat för att utveckla forskning och utbildning vid Linköpings universitet.