Linköpings kommun vill ha fler kameror

Linköpings kommun har ansökt hos Länsstyrelsen om utökad kameraövervakning. Kameran ska bevaka stadshusets centrala trapphus utanför kommunfullmäktiges sammanträdessal dygnet runt. År 2000 beviljades stadhuset fyra kameror för bevakning.