Ingen lag mot könsdiskriminerande reklam

Det finns idag ingen lag som förbjuder könsdiskriminerande reklam. Däremot kan man anmäla den här typen av reklam till Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam, ERK.

17 personer sitter med i Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam, ERK. Här går man igenom de anmälningar som kommit in och om reklamen anses sexistisk, schabloniserande eller på något annat sätt diskrimerande kan den fällas.

Hitills i år har rådet fått in runt 600 anmälningar mot den här typen av reklam jämfört med 370 förra året.