Bättre vård genom samarbete

Med ett nytt samarbete i vården ska den som blir sjuk få bättre hjälp. Det är tanken med ett utökat samarbete mellan Landstingen i Jönköping, Kalmar och Östergötland.

Idag har kompetensen från Universitetssjukhuset i Linköping spridits ut i regionen och därför kan det från och med nästa år finnas anledning för patienter från Östergötland att åka till Jönköping eller Kalmar.

Första uppgiften för den nya regionsjukvårdsnämnden, som ska träda i kraft från årsskiftet, blir att reda ut var den bästa vården finns. Det kan handla om till exempel hjärtsjukvården, var får en patient med hjärtinfarkt bäst vård?

Redan idag finns ett samarbete mellan de tre landstingen men nu förstärker man det. Universitetssjukhuset i Linköping kommer även i fortsättningen spela stor roll som huvudsjukhus enligt Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Östergötlands landsting

Förhoppningarna är att det utökade samarbetet ska ge bättre vård, men steget till en regionsjukvårdsnämnd är också ett strategiskt drag. Det finns tankar om att dela upp sjukvården i stora regioner istället för alla de små landsting som finns idag och då vill Kalmar, Jönköping och Östergötland höra ihop.