ABF försatt i konkurs

Studieförbundet ABF i Norrköping försattes i dag i konkurs av tingsrätten. Bolaget har hamnat på obestånd och har skulder i miljonklassen. Ett 30-tal anställda berörs.

Även ABF:s dotterbolag Kvarnab försattes i konkurs. I det bolaget finns i dag ett fåtal projektanställda.