Linköping

Buss förstördes i brand

En linjebuss fattade eld och brändes ut totalt på riksväg 34 vid Älgbosätter utanför Linköping. Röken syntes på flera mils avstånd, enligt polisen i Östergötland.

Åtta passagerare befann sig ombord när bussen började ryka. Alla kunde dock gå ur innan den tog eld helt, och ingen skadades. Bussen blev totalt utbränd.

Branden, som inträffade mitt i rusningstid, orsakade stora trafikstörningar. Bussen bärgades på kvällen.