Norrköping

Beslut om skolnedläggningar imorgon

1:23 min

Imorgon ska politikerna i Norrköping fatta beslut om de omdebatterade nedskärningarna inom skolan. Redan efter vårterminen ska tre låg- och mellanstadieskolor stängas och många elever får byta skola.

Det var i början av mars som beskedet om att Norrköpings grundskolor stod inför stora nedskärningar kom. Nu har förslaget utretts och trots protester från föräldrahåll står man fast vid att flera skolor ska läggas ned, flera redan i höst.

Det handlar om De Geers skola, där eleverna flyttas till Gustav Adolfsskolan och Ljuraskolan. Långtorpsskolan, där barnen får flytta till Bråviksskolan och Svanens skola, där eleverna att få gå på Söderporten.

I slutet av nästa läsår ska även Bitbockens skola stängas och Pärlans skola flyttas till Silverdansen där de äldre eleverna får flytta till Navestadskolan.

Imorgon ska politikerna i barn- och ungdomsnämnden fatta beslut om nedskärningarna, av vilka många ska genomföras redan vid vårterminens slut. Många Norrköpingselever får alltså börja i en ny skola redan i höst och utrymmet finns, hävdar Ann-Christine Johansson, tillförordnad barn- och ungdomschef i Norrköping.

– Vi har kollat väldigt noga på det. Det ska inte bli trångt. Idag går  många av skolorna vi flyttar till med underskott och behöver alltså ha fler elever för att kunna hålla sin budget.

Att spara in på lokalerna handlar om att också sätta undervisningen i första rummet, menar Johansson.

– Fram till 2015 räknar vi med att det skulle kunna innebära ungefär 32 sparade miljoner. Det är drygt 60 lärartjänster. Syftet med att spara på lokalerna är att få loss mer pengar till undervisning, säger Ann-Christine Johansson.