Kolonistugeägare oroas av bränder

Ägare till kolonistugor på Himmelstalundsomådet i Norrköping är oroliga efter gårdagskvällen brand då ytterligare en stuga eldhärjades.

Under hösten har en rad kolonistugor i Norrköping brunnit och bränderna misstänks vara anlagda, men polisen vet inte om det finns ett samband mellan bränderna.

Polisen vet inte om den senaste kolonistugebranden har något samband med de stugbränder som även drabbat ägare på Berga och Fyrbys koloniområde under hösten.