Vadstena

Fler brottslingar kan få vård

1:19 min

En statlig utredning föreslår att den rättspsykiatriska vården avskaffas. Det innebär att även psykiskt sjuka ska kunna dömas till fängelse för att få den vård som behövs under fängelsevistelsen.

Jan Cederborg, chef på den rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena, tror att det kan leda till att fler dömda kan få vård.

– Det är väl ingen som tror annat än att de patienter som finns inom rättspsykiatrin i landet behöver den vård som de får idag. Det troliga sceneriet är väl att det finns fler personer som skulle behöva den här typen av vård, säger Jan Cederborg.

Kriminalvården kan ha större behov av vård än vad som kan tillmötesgås idag, vilket det enligt Jan Cederborg kan bli ändring på genom utredningens förslag.

– Det kan finnas ett större behov inom kriminalvårdens värld idag som vi inte tillmötesgår på ett bra sätt. Så egentligen väldigt många inom rättpsykiatrin att patienterna finns men kommer att hanteras på ett annat sätt i framtiden, och de kommer ha behov att psykiatrisk vård, säger Jan Cederborg.

Han ser även att samverkan mellan kriminalvården och psykriatrin kan bli bättre, vilket skulle ge fler möjlighet att få hjälp.

– Det skulle kunna bli en effekt att vi genom en mycket bättre samverkan i framtiden kan öppna upp möjligheter även för andra kriminalvårdspatienter att få psykiatrisk hjälp och bedömning när det behövs.