Linköping

Ätstörningar stör medvetenhet om känslor

Personer som har ätstörningar verkar vara mindre medvetna om känslor än friska personer. Det visar en ny avhandling i psykologi vid Linköpings Universitet.

Det innebär att dom kan ha svårt att skilja på och uttrycka olika känslor, men också svårt att tolka andras känslor.

Psykologen Börje Lech, som genomfört studien, menar att det här vara en bidragande faktor till att man blir sjuk i anorexi eller bulimi och att man borde börja arbeta mer fokuserat och strukturerat med detta.