Norrköping

Fallskärm till avgående vd

Staffan Eklind, tidigare vd för det kommunala bolaget Etablering Norrköping får 840 000 i avgångsvederlag. Eklind har fått kraftig kritik för hanteringen av ombyggnationen av fastigheten Strykbrädan. 

Ombyggnationen har blivit dubbelt så dyr som väntat och beräknas nu kosta 58 miljoner kronor. Nyligen föreslog revisorn för Etablering Norrköping att Staffan Eklind inte skulle få ansvarsfrihet.

Det rapporterar Norrköpings tidningar och Folkbladet.