Norrköping

Skolbeslut skjuts upp

Beslutet om att stänga flera låg- och mellanstadieskolor i Norrköpings kommun skjuts nu upp till 17 april. Men Folkpartiet i Norrköping tycker även att det nya beslutsdatumet är för tidigt och yrkar nu på att beslutet läggs ännu senare.

Tanken var att ett beslut skulle fattas i dag i kommunens barn- och ungdomsnämnd, men eftersom nämndens politiker inte har kallats i tillräckligt god tid och behöver mer tid på sig för att sätta sig in i ärendena ska nu beslutet fattas den 17 april istället. Men Folkpartiet tycker alltså även att det är för tidigt.

Folkpartiet tycker att de 20 miljoner som kommunen ska ge till Linköpings universitet i stället ska gå till grundskolorna i Norrköping. Man bör därför vänta med beslutet till efter kommunfullmäktigemötet 23 april.