Skolbesparingarna i Norrköping

Lång debatt ersatte skolbeslut

1:28 min

Beslutet om att stänga flera låg- och mellanstadieskolor i Norrköpings kommun skjuts upp till 17 april. Men barn- och ungdomsnämnden hade ändå planenligt mötet där personal och nämndmedlemmar fick svar på sina frågor.

Det var många tunga och bekymmersamma blickar som följde med mötesdeltagarna ut från mötet som barn- och ungdomsnämnden hade idag. Från början var dagens möte tänkt att leda till beslut om skolnedläggningarna i Norrköping. Nu blev det inte så. Kallelsen till mötet ska vara ute fem dagar innan, något som bara blev två dagar.

– I grund och botten har det begåtts ett fel och jag vill inte ha en debatt om formalia. Då är det bättre att skjuta på mötet så det blir rätt, säger nämndens ordförande Olle Johansson (S).

Dagens möte kom att handla om att representanter från personal och politiker fick ställa frågor till tjänstemännen. Men det nya mötet som är utlyst till den 17 april kommer knappast bara innebära beslut.

– Jag misstänker att vi kommer få en lång debatt även den 17 april, det känner jag nog att det kommer bli, säger Olle Johansson.

Men det är inte där skon klämmer om man frågar andre vice ordföranden, Patrik Andersson (M). Han tror inte att något avgörande kommer att förändras på knappa två veckor.

 – Nej, det tror jag inte. Det kommer inte kunna vara mycket tydligare. Några små frågor kanske hinner få sitt svar, men på det stora hela kommer inte saker och ting se mycket annorlunda ut, säger Patrik Andersson och tillägger att han inte tycker att arbetet är ordentligt utfört.

Till skillnad från oppositionen är Olle Johansson nöjd med beslutsunderlaget, även om han ser en problematik att han är mer underrättad än andra nämndsmedlemmar.

– Jag känner mig trygg med beslutsunderlaget. Jag har varit väldigt delaktig i det här och har kanske en större information än andra, vilket kan vara problematiskt om man känner att man inte har fått ett tillräckligt bra underlag, säger Olle Johansson.