Östersjön

Konkurrens om fisken

Gråsälarna i Östersjön äter ungefär lika mycket torsk, sik, lax, öring och ål som yrkesfiskarna tar upp lokalt. Det visar en studie gjord vid Göteborgs universitet.

Studien bekräftar att gråsälar är en tuff konkurrent till det lokala yrkesfisket. Även om mängden fisk som sälarna äter är liten jämfört med all fiskefångst i Östersjön, har deras matvanor stor betydelse för tillgången på fisk lokalt, konstaterar forskarna.